Neurogram® 3, de Succesvolle Werker

Steeds minder Enneagram specialisten gebruiken nog de oude naam: de Succesvolle Werker. Vaak wordt dan als reden gegeven dat deze vlag de lading niet echt dekt. Zoals je misschien al weet blijf ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk orale traditie en houd dan ook vast aan dit label.

De reden is dat van alle negen types de namen niet kloppen. De Perfectionist is niet perfect. De Helper is geen echte helper enzovoort. Daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld. Het doel van de namen is om mensen zich in hun type te laten herkennen. Vandaar dat we ook zo vaak met typenummers werken in plaats van de namen.

Type III, herkent zich goed in de naam van de Succesvolle Werker. Omdat type III een imagetype is, is hij uitermate bedacht over wat andere mensen van hem vinden. De Succesvolle Werker denkt dat mensen vooral om hem of haar geven wanneer hij succesvol is. Alleen dan krijg je genoeg aandacht en liefde.

De reden dat de Type III zo met zijn of haar image bezig is, komt omdat hij net zoals de andere acht Neurogram types ergens niet mee om kan gaan. In het geval van de Type III zijn dat emoties. Telkens wanneer de Succesvolle Werker emotioneel wordt, dan heeft hij het gevoel in drijfzand terecht gekomen te zijn.

De Succesvolle Werker heeft daar een “adequate” manier van mee omgaan. Namelijk Operatie IJskast. Emotie? IJskast open, emotie erin. Pas bij romantische en sentimentele films en dergelijke wordt de koelkast ontdooid met enkele tranen. Een mooie gepaste gelegenheid.

Om het image van succes in stand te houden, maakt het type III gebruik van image manipulatie. Bedrog. Het image wordt meer waard dan integriteit. De Succesvolle Werker doet dit op een geraffineerde manier zodat hij niet direct liegt, maar meer creatief met de werkelijkheid omgaat.

Pas wanneer type III ontdekt dat eerlijkheid toch het langst duurt, komt hij tot de realisatie dat om echt succes te hebben, je door en door eerlijk moet zijn. Op dat moment begint voor de Succesvolle Werker een tocht waarbij hij elke dag goed moet opletten of hij zich niet toch stiekem op een hellend vlak begeeft. Want afglijden is zo gebeurd.

Passage uit: "Het Neurogram®: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" - ISBN: 9789460510298

(Het Neurogram® is een geregistreerd trademark van Tiouw.com BV)
© 2009 tiouw.com