Neurogram® 4, de Romanticus

De Romanticus is na de Helper en de Succesvolle Werker het derde imagetype. Waar de Helper van mening is dat men vooral van hem houdt wanneer hij mensen helpt, en de Succesvolle Werker vooral vindt dat men van hem houdt wanner hij succes heeft, zo denkt de Romanticus dat men vooral om hem geeft wanneer hij heel bijzonder is.

De Romanticus is dan ook graag uniek en authentiek. Met een air van klasse en artisticiteit probeert hij de aandacht van anderen op hem te richten. Dit uit zich in een voorkeur voor bijzondere kleren en andere opvallende uiterlijkheden.

Met de klasse en artisticiteit komen ook de hoge idealen. De Romanticus voelt onrechtvaardigheid als geen ander aan, en hij is dan ook goed in staat om in woede uit te barsten om daarmee het onrecht uit de wereld te helpen. Een zelfde sterke emotie beleeft de Romanticus in zijn relaties met mensen. Als ze dichtbij zijn dan voelt het al snel benauwend aan en heeft de Romanticus de neiging mensen van zich af te duwen. Tegelijkertijd voelt de Romanticus een gemis wanneer de ander weer verdwenen is. Een gemis dat al snel kan uitmonden in een gevoel van jaloezie. Hierbij geldt dat de Romanticus andere mensen niet zozeer geen geluk, materiėle welvaart en voorspoed gunt, maar dat hij het zelf ook zo graag zou willen hebben.

Pas op het moment dat de Romanticus in staat is om down to earth te worden en rustig rationeel met zaken, mensen en situaties om te gaan, pas dan komt de Romanticus tot volle bloei.

Passage uit: "Het Neurogram®: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" - ISBN: 9789460510298

(Het Neurogram® is een geregistreerd trademark van Tiouw.com BV)
© 2009 tiouw.com