Neurogram® 5, de Analist

De Analist is een nadenkend type. Hij heeft de neiging om op afstand de situatie eerst grondig te analyseren voordat hij tot actie komt. De Analist wil eerst precies weten hoe een en ander in elkaar zit voordat er daadwerkelijk stappen kunnen worden ondernomen.

Deze kennis komt vooral uit onpersoonlijke bronnen: boeken, films, het internet. De analist prefereert het om dingen zelf uit te zoeken. Hierdoor is de Analist in hoge mate individualistisch. Hij is vooral met zichzelf begaan.

De reden dat de Analist zich op deze manier gedraagt is dat hij of zij bang is om zijn persoonlijke vrijheid te verliezen. Het aangaan van persoonlijke relaties ziet de Analist vooral als een beperking. Een gevaar iets van jezelf te verliezen dat in de meeste gevallen vermeden dient te worden.

Diezelfde angst is er ook in de beroepskeuze. De Analist laat zich niet verleiden door materiėle welgesteldheid, en geeft de voorkeur aan een individualistisch beroep. Toch zijn Analisten niet de kille wetenschappers welk plaatje zo makkelijk op hen te leggen is. Door hun plaats in het Neurogram is er ook een sterke artistieke invloed.

Onder de oppervlakte van de Analist, blijkt dan ook een zeer gevoelig iemand te liggen. En het is deze emotie waarmee, ook al staat het gevoel voor de meeste Analisten redelijk op afstand, de Analist verder kan. In die gevoeligheid begrijpt de Analist dat je tegen alle logica in goed voelen (met een ander) toch ook zijn mooie kanten heeft. En vanuit die realisatie kan de Analist tot actie komen om zo de eeuwig durende analyse te doorbreken.

Passage uit: "Het Neurogram®: je persoonlijkheid neurologisch verklaard met het Enneagram" - ISBN: 9789460510298

(Het Neurogram® is een geregistreerd trademark van Tiouw.com BV)
© 2009 tiouw.com